Belépek Elfelejtettem a jelszavam

 


Együttműködő partnerek:

 

 

BékésDrén Kft. 

 


Békés Megyei Önkormányzat

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Barkász Sándor Előadása 2013. július 23.

Innováció


Barkász Sándor, a DELTA alapítójának előadása kedden délelőtt hangzott el. Az előadó személyes élményeivel és emlékeivel gazdagítva beszélt az innováció, a kreativitás és a tudás fontosságáról.
    Barkász Sándor a Madarak éneke című mesével próbálta megértetni a hallgatókkal a DELTA célkitűzéseit. Történt egyszer – kezdte – hogy a tyúkudvarba került egy sastojás. A tyúkanyó a többi tojással együtt a sastojást is kiköltötte, a kis kakassal együtt a sasfióka is kikelt a tojásból. A többi tyúkhoz hasonlóan élt a tyúkudvarban a sas, beilleszkedett, utánozta őket, nem is sejtette, hogy más, mint ők. Majd egy nap, fent az égen megpillantott egy sast, amint minden erőfeszítés nélkül, kifeszített szárnyakkal vitorlázott az égen. Ámulva kérdezte a többi tyúktól, hogy mi az ott fent a magasban. A tyúkok azt mondták, ő a sas, a madarak királya. Nézte a madarat, alázattal, gyönyörködve, és azt mondta: „csodálatos állat.” A sas úgy halt meg, mint egy baromfi … „A DELTA célja, hogy ti, akik sasfiókák vagytok, ne „baromfiként” éljetek. Csak rajtatok áll, hogy a földön maradtok és kotkodáltok, vagy a magasban szárnyaltok” – intézte szavait a diáksághoz.
    Az innovációról Barkász Sándor elmondta, hogy bár született hajlam, nagyon fontos a gyakorlás. A folyamat adatgyűjtéssel és tanulással kezdődik, az innováció pedig az a mechanizmus, amikor ezekből az adatokból, tudásból és tapasztaltból az agy hirtelen újszerű dolgokat, kombinációkat rendez össze. A világban ezért nyitott szemmel kell járni, figyelmesnek kell lenni, mert minden új jelenséggel új összefüggések fedezhetők fel. Fontos a teher, a nyomás, ami olyan szituációkat eredményez, ahol az emberben meglévő innovációnak lehetősége van kibontakozni. „Ha kikerülitek a terheket, az agy nem mozog” – fogalmazott az előadó. Az innovációhoz elengedhetetlen a tudásgyűjtés és a problémaérzékenység. „Legyen bennetek kíváncsiság, figyelmesség és tudásszomj!” Az előadó szerint a kreativitás és innováció kapcsolata úgy függ össze, hogy a kreativitás egy halmaz, aminek egy része az innováció. Elmondta, hogy a latinból átvett kreativitást tévesen fordították ötletgazdagságnak, mert az valójában alkotóképességet, teremtést és megvalósítást jelöl.
    A boldogság megtalálásához három dologra van szükség: tudni kell és akarni, ez a két alappillér, amire a harmadik tényező épül, még hozzá az, hogy szeretni kell, amivel az ember foglalkozik. A gyermeki agy a legkreatívabb, amit az innovációval egyetemben a szülők és az iskolarendszer elnyom. A magyar nyelv árnyaltsága miatt az ember olyan sokrétű gondolkozási sémákat sajátít el, hogy a magyar agy a világon a legkreatívabb. „A sorstól ti valamivel többet kaptatok, ez egy olyan belső motor, amivel élnetek kell, különben elrozsdásodik” – szólt az intelem a következő kiegészítéssel: „kell egy ötlet, majd egy szó és a megvalósítás.” Ezt a hármas tagolású folyamatot érdemes követni. A magyar ember az ötletekben és a szavakban dobogós, a megvalósítás viszont kevés esetben sikerül. „Ki tudjuk találni, ki tudjuk fejezni, de nem merjük megvalósítani. Ezen kell nektek változtatnotok” – zárta előadását Barkász Sándor.    

 

Dél-Alföldi Talentum Akadémia © 2011 - Minden jog fenntartva!

Dél-Alföldi Talentum Akadémia

info@deltaakademia.hu
+36 70 6064058+36 70 6064058