Belépek Elfelejtettem a jelszavam

 


Együttműködő partnerek:

 

 

BékésDrén Kft. 

 


Békés Megyei Önkormányzat

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Képzés és program

A képzés és a programok

A DELTA Akadémia kiválasztási és képzési rendszere azon az egyszerű felismerésen alapul, hogy a középiskola utolsó évében legalább egy megyényi diákokból válasszuk ki az innovatív szellemű, veleszületett stratégiai gondolkodással rendelkező tanulókat (statisztikai adatok szerint minden 20. embernek vannak ilyen adottságai). A kiválasztás után, ezen fiataloknak a vezetővé válás rögös útján akarunk tudatosan és hatékonyan segíteni az Akadémia keretein belül. ( A jelenlegi társadalomban igaz, hogy 1000 emberből 50-en alkalmasak stratégiai vezetőnek, de valami folytán 47 fő elkallódik, így csak 3 fő adottsága hasznosul.)
A 3 és az 50 fő közötti különbséget próbáljuk minél kisebbre szűkíteni, és megtalálni azokat a diákokat, akik a társadalom öngondoskodás motorját jelentő, a jövő kis- és középvállalkozás létrehozására és működtetésére alkalmas, felelősséget vállalni képes és hajlandó, majdani vezetők lehetnek. Természetesen ehhez sok szorgalommal, kitartással és alázattal kell dolgozniuk, tanulniuk és tenni a dolgukat.

A DELTA-ra felvételt nyert és arról elfogadó nyilatkozatott tett fiatalok egy ingyenes, három éves programba léphetnek be, amely nyári képzésekből és különböző nevelő, szakmai életpálya modell kialakítását segítő programokból és rendezvényekből áll. A képzés gerincét a Nyári Akadémia alkotja, ahol a részt vevők öt napos képességfejlesztő előadássorozaton és kulturális programokon vesznek részt. A nyári képzéseket az évközbeni mentorprogram keretében történő szakosodás és gyakornoki lehetőségek megteremtése köti össze.


 

DELTA NYÁRI AKADÉMIA

 I. évfolyam képzési tematika:

Vezetői kulcskompetenciák megismerése, kialakítása

 

A képzési tematika célja azon vezetői kulcskompetenciák és gondolkodásmódok fokozatos kialakítása, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres és elfogadott vezető számára. Ennek megfelelően , a Nyári Akadémia első éves turnusában a következő nagyobb témacsoportok különös hangsúllyal jelennek meg:

 

    I.évfolyam képzési program


1. Érzelmi intelligencia – az első kulcskompetencia

2. Önismeret és emberismeret – az egyéniség, mint vezető példa

3. Önállóság és felelősség – a függetlenség kiharcolása

4. Kreativitás – a nyitottság és elmélyülés eredményei

5. Tanulásmódok – a fejlődés egyéni útjai

6. Motiváció és feladatorientáció – a munka kitartó szeretete

7. Felelősségvállalás és szolidaritás – a tisztességes verseny és a gondoskodás példái

8. Csapatmunka, csapatszellem – az együttműködés példái

9. Közösségépítés – a munkahelyi teljesítményeken túl kezdődő együttműködés

10.Konfliktusok és kezelésük – a társas kapcsolatok árnyékos oldala

11.Család, közösség, nemzet – az identitás meghatározó színterei

12.Látszat és valóság – értékeink a múlandóság és az állandóság tükrében

13.Média – virtuális vagy valóság

 

DELTA NYÁRI AKADÉMIA

 II. évfolyam képzési tematikája:

A vezetők személyi kompetenciái  

 

A II. évfolyam képzési tematikája, építve az I. évfolyam során megismertetett anyagra, a vezetők személyes kompetenciáit, azon belül is, a személyes hatékonyság és teljesítmény, a kapcsolatteremtő képesség és a befolyásolás kommunikációs készségeinek elsajátítását helyezi a fókuszba.

 

      II.évfolyam képzési program


1.  Személyes hatékonyság – a vezető magányos útja
      - sikeres tanulás és fejlődőképesség kritériumai
      - stressztűrés és ütésállás
2. Befolyásolás – a verbális és vizuális meggyőzés egyéni technikái
      - kapcsolatteremtés elmélete és gyakorlata
      - a kommunikáció egyéni stílusai
3. Teljesítmény és cselekvés – sikerorientáció és üzleti szemlélet
      - kockázatérzékenység
      - teljesítményorientáció és üzleti szemlélet
4. Kognitív kompetenciák – vezetői szemlélet és gondolkozásmód
      - stratégiai gondolkodásmód
      - vállalkozói szemlélet
5. Csapatmunka és együttműködés – mi történik a terepen
      - munkaszervezet szociológiája
      - munkaszervezet pszichológiája
6. Marketing és marketingkommunikáció – a szervezet befolyásoló potenciálja
 

DELTA NYÁRI AKADÉMIA

 III. évfolyam képzési tematikája:

 

     III.évfolyam képzési program

   

1. Rendszerszemlélet, cégméretre illeszkedő struktúrák

2. Vezetés és szervezés

3. Konfliktus, krízis, válság és megoldásai

4. Etika és erkölcs a mindennapokban

5. Protokoll, etikett és  személyes stílus, - esztétika és ízlés

6. Életstratégiák - önmenedzsment és személyes márkaépítés

7. Modern- és posztmodern kor sematikus képlete – minden, mindennel egyenlő

 

 
 
Dél-Alföldi Talentum Akadémia © 2011 - Minden jog fenntartva!

Dél-Alföldi Talentum Akadémia

info@deltaakademia.hu
+36 70 6064058+36 70 6064058