Belépek Elfelejtettem a jelszavam

 


Együttműködő partnerek:

 

 

BékésDrén Kft. 

 


Békés Megyei Önkormányzat

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Előadássorozat 2013.07.22-26.

Delta Nyári Akadémia  2013.07.22-26. Előadásai
 

Delta Nyári Akadémia MEGNYITÓ

2013.07.22
 

A Deltások belső hajtóereje teszi őket alkalmassá arra, hogy nemcsak álmodni képesek, de meg is tudják valósítani álmukat.

Hétfőn délelőtt az elsőévesek előtt is megnyitotta kapuit a Dél-Alföldi Talentum Akadémia. A 2013-as év első évfolyamába érkező békési, csongrádi és erdélyi fiatalokat Barkász Sándor, a DELTA alapítója, Antal Zsolt, a képzési program vezetője, Czégé Zoltán, a PI Europe magyarországi képviselője köszöntötte. Beszédet mondott még Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere, Farkas Zoltán a Békés megyei Közgyűlés elnöke, Czégé Gyula, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ tankerületi igazgatója és Ágh Péter országgyűlési képviselő.

          Barkász Sándor                                              Delta I. évfolyamos                                                Mezei János
          Delta alapítója                                                       Hallgatók                                         Gyergyószentmiklós polgármestere
Barkász Sándor köszöntőjében elmondta, hogy az élővilágban, az ember abban is különbözik az állattól, hogy mindazon képekből és álmokból, amelyek a fejében megjelennek, képességet tud kovácsolni. „Gyengébben láttok, mint a sas, lassabban futtok, mint a párduc, de a bennetek meglévő alázatnak, tehetségnek és bátorságnak teremtőereje van.” A DELTA soraiban ülő stratégiai döntéshozók belső hajtóereje teszi őket képessé arra, hogy nemcsak álmodni képesek, de meg is tudják valósítani álmukat. Barkász Sándor köszöntőjében ismertette a DELTA képzési program célját: a született vezetői alkatú fiatalok felkutatása, nevelése, óvása a cél, akik képesek biztonságot és munkahelyeket teremteni és megtartani.
    Ezután Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester büszkeséggel és meghatottsággal fordult a diákok felé. Ahogy fogalmazott, olyan fiatalok közösségét látja maga előtt, akikben tehetség, értelem és akarat rejtőzik. Kiemelte, hogy nem az anyagi, hanem a lelki gyarapodást kell célként kitűzni a jövő nemzedékének. „Utat mutatni, biztonságot adni, hazát teremteni” – adta életre szóló útravalóként. Személyes hitvallását is megosztotta a diákokkal: „inkább egy nap legyél sas, mint egész életben veréb.”

tovább »

 

Németh Erzsébet Előadása2013. július 22.
Hogyan legyünk sikeresek a munka világában?

 

A Dél-Alföldi Talentum Akadémia első évfolyamos szakmai előadássorozatának első felszólalója Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék igazgatóhelyettese volt. A szociálpszichológiai alapokon nyugvó előadás az önismeretről, a sikerről és motivációról, az egyéni teljesítményről és az ezzel szoros párhuzamban álló személyes hatékonyságáról nyújtott hasznos ismeretet.
    Németh Erzsébet szerint az embernek egész életében építenie kell a legnagyobb tőkéjét, ami az ő meglátása szerint az ember hírneve, személyi hitelessége. Majd feltette a kérdést: „mitől függ az, hogy valaki mennyire sikeres az életben?” A szociálpszichológus a feladathoz valló hozzáállás szempontjából az emberek két csoportját különböztette meg: a sikerorientáltak, akik nem szeretik a túl könnyű és túl nehéz feladatokat, a lehetetlen feladatokat kerülik. A kudarckerülők a nagyon könnyű vagy a nagyon nehéz feladatokat részesítik előnyben. Fontos a megfelelő igényszint, míg a sikerorientáltaknak általában magas, addig a kudarckerülőknek alacsony. Az igényszintet a feladat sikeressége is meghatározhatja. A magas, de reális igényszint az ideális. A DELTA hallgatói többségükben sikerorientáltak és a magas igényszintűek, ami azért szerencsés, mert az ezen típusba tartozó emberek mindig távlati célokat fogalmaznak meg maguknak.

tovább »

 

Mezei János Előadása 2013. július 22.
A személyes identitás meghatározó színterei

 

A hétfői nap második előadását Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere tartotta A személyes identitás meghatározó színterei címmel. Az előadó a család, a közösség és a nemzet fontosságáról beszélt személyes és érzelmi töltetű felszólalásában.
    „Mondjatok valamit, ami szerintetek lehetetlen” – kérdezte a hallgatóktól, majd hozzátette, hogy nincsen olyan tény vagy állítás, amit ne lehetne megcáfolni. A lehetetlen tehát ily módon nem létezik. „Ne engedjétek magatokat ebből a lendületből kizökkenteni, meg kell próbálni megtalálni magatokban, ami belétek van kódolva” – szólította fel a hallgatókat. Mezei János életútja legjelentősebb kihívásainak felvázolásával világított rá arra, hogy ha az ember valamit nagyon szeretne, még a világot irányító elemek is hozzájárulnak a sikerhez. A biztos hit és akarat tehát meghatározó tényezője a sikernek.

tovább »

 

Bányász József Előadása 2013.07.23.
Életminőség, életszínvonal – öngondoskodás

 

A keddi napot Bányász József a Caritas – Gyulafehérvár programigazgatója Életminőség, életszínvonal – öngondoskodás című előadása nyitotta.

            „Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket” – kezdte előadását Bányász József, amihez a következő kiegészítést fűzte: árvíz van az információban, a jólétben, és árvíz van a szó szoros értelmében is, az előadás így arra tesz kísérletet, hogy megtalálja a medrünket. A munkáról és a munkaközösségről azt mondta, hogy minden eredményes munka összetartó, önellátó, önfenntartó csapatat feltételez, és az eredmény lesz a csapat hatékonyságának egyetlen fokmérője. „A fizikai munka olyan szellemi energiákat tud mozgósítani, ami semmi mással nem pótolható” – szögezte le az előadó. „Az ember élete akkor kezdődik, amikor észreveszi a rajta kívül álló világot.” Az alázatos szolgálatról azt mondta, hogy az valóban az egyént fejleszti, míg a siker sokszor csak illúzió. Bányász József szerint a célkitűzés és a tervezés elengedhetetlen, amelyek csak hosszú távon működnek.

tovább »
 

Barkász Sándor Előadása 2013.07.23.
Innováció

 

Barkász Sándor, a DELTA alapítójának előadása kedden délelőtt hangzott el. Az előadó személyes élményeivel és emlékeivel gazdagítva beszélt az innováció, a kreativitás és a tudás fontosságáról.
    Barkász Sándor a Madarak éneke című mesével próbálta megértetni a hallgatókkal a DELTA célkitűzéseit. Történt egyszer – kezdte – hogy a tyúkudvarba került egy sastojás. A tyúkanyó a többi tojással együtt a sastojást is kiköltötte, a kis kakassal együtt a sasfióka is kikelt a tojásból. A többi tyúkhoz hasonlóan élt a tyúkudvarban a sas, beilleszkedett, utánozta őket, nem is sejtette, hogy más, mint ők. Majd egy nap, fent az égen megpillantott egy sast, amint minden erőfeszítés nélkül, kifeszített szárnyakkal vitorlázott az égen. Ámulva kérdezte a többi tyúktól, hogy mi az ott fent a magasban. A tyúkok azt mondták, ő a sas, a madarak királya.

tovább »

 

Domokos László Előadása 2013.07.23.
Közérdek és önérdek a magyar közgondolkodásban

 

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke immár harmadik alkalommal lép a DELTA katedrájára, ezúttal Közérdek és önérdek a magyar közgondolkodásban című előadásával.
    Az előadás a számvevőszék tevékenységi körét tisztázta: a végrehajtó hatalmi intézmények működését, szabályozását, gazdálkodását, eredményességét és hatékonyságát hivatott ellenőrizni. A hitel magyarázatával folytatta előadását, ami bár magánügy mégis a válság eredményeként közüggyé nőtte ki magát. A hitel egy megelőlegezett jövedelem, bizalmi alap, amely regulázza a jövőbelátó képességet, mert hitelt csak úgy szabad felvenni, ha hosszú távon végig gondolt gazdasági koncepció kidolgozása előzi meg. „Egy vezetőnek meg kell tanulni jó kérdéseket feltenni, mert jó válasz csak így nyerhető” – mondta az előadó.

    tovább »

 

Czégé Zoltán Előadása 2013.07.23.
Kulcskompetenciák

 

Kulcskompetenciák című előadását Czégé Zoltán, a PI Europe magyarországi képviselője kedden délután tartotta, ami a DELTA kiválasztási folyamatának bemutatása mellett az ideális vezető és munkamorál ismérveit is tisztázta.
    Czégé Zoltán mindenekelőtt a jelen globális és helyi szintű kihívásait ismertette, az információ értékére világított rá, és hogy egy vezetőnek mindig szükséges a támpont világos meghatározása. Elmondta, egy cég munkavállalójaként tisztában kell lenni a vállalkozások evolúciójával – a legtöbb hazai cég három éven belül csődöt mond – illetve, a vállalati előrelépési lehetőségekkel. „Gondolkozz helyi szinten, dolgozz globális szinten” – fogalmazott, majd hozzátette: de jelenleg a világ fordított, az emberek globális szinten gondolkoznak, helyi szinten működnek.
    „Menedzselés vagy vezetés?” – hangzott a kérdés. Meglátása szerint a két szó nem szinonimája egymásnak, mert menedzser akárki lehet, vezetőnek születni kell, az intuitív, belső központú vezetés nem elsajátítható. „Ha a ló szomjas, a menedzser megmutatja, hogyan kell inni, a vezető odaviszi a folyóhoz” – példázta a fentieket.

tovább »

 

Lázár  Imre Előadása 2013.07.24.
Stressz munkával és munka nélkül

 

Hogyan függ össze a stressz a globalizációval és a történelemmel? – tette fel a kérdést Lázár Imre belgyógyász és antropológus, a Semmelweisz Egyetem Magatartástudományi intézet orvosi antropológia részleg  vezetője, szerdán a Dél-Alföldi Talentum Akadémia első évfolyamos hallgatóinak. A szakértő előadásában rávilágított, hogy mitől is vagyunk stresszesek munkával vagy éppen munka nélkül.
A stressznek számos oka lehet, hátterében rengeteg dolog állhat, a személyes traumáktól és válságoktól kezdve, a történelmi környezetig szinte bármi okozhat kisebb szorongást életünkben. Lelkiállapotunk pedig szorosan összefügg testünk egészségével, a pszichoszomatikus kórok gyakran járnak patologikus elváltozásokkal is. A stressz olyan betegségek kialakulásában is szerepet játszik, mint a rák különböző fajtái vagy a szív és érrendszeri problémák.   

tovább »

 

Bajor Péter Előadása 2013.07.24.
Egyéniség, mint vezető példa

 

A szerdai nap második előadását, Bajor Péter, a Nemzeti Tehetségpont Igazgatója tartotta az Egyéniség, mint vezető példa címmel. Az előadó a személyiségtípusok ismertetése és a tehetséges vezető definiálása mellett szót ejtett arról is, hogy „én és mások hogyan működünk együtt”.
    „Mindenki egyedi, egyszeri és megismételhetetlen” – fogalmazott, majd felhívta a figyelmet arra, hogy minden ember körül vannak olyan szimpatikus, számukra példát adó emberek, akikhez hasonlítani szeretne, de ez nem mindig jó. Nem arra kell törekedni, hogy olyanok legyünk, mint mások, hanem, hogy elfogadjuk önmagunkat. A személyiségelemzés fontos kérdése is azt tárgyalja, hogy belső ösztönző erőnk magunk vagy mások felé irányul. Ennek értelmében két embertípust különböztet meg: extrovertált és introvertált. Az elemzés arra is kitér, hogy az emberek miként hoznak döntést, ami szintén kétféle lehet, gondolkodó és érző megkülönböztetést tesz a szakirodalom.

tobább »

 

Hegedűs Ferenc Előadása 2013.07.24.
Teljesítménynövelés együttműködéssel

 

Hegedűs Ferenc cégvezető szerda délutáni előadását Teljesítménynövelés együttműködéssel címmel tartotta. A bemutató egy sikeres vállalkozói életpályát vázolt fel.
    „Merjetek vállalkozni” – szólt a hallgatókhoz Hegedűs Ferenc. A hosszú távon is sikeres vállalkozás egy olyan piaci rést feltételez, ahol áruhiány van, ezt pedig a kereskedő ügyesen ki tudja használni. Az előadó hangsúlyozta, jelenleg minden szektorban telített a piac, ezért különösen nehézkes az indulás. Ugyanakkor azt is mondta, hogy körültekintőnek és figyelmesnek kell lenni, mert mindig vannak olyan lehetőségek és kapcsolódási pontok, ahol el lehet indulni. A folyamat nem áll meg, mindig jönnek új lehetőségek, ezeket fel kell ismerni, meg kell ragadni, úgy, hogy akkor és ott jól döntsünk. Hegedűs Ferenc többször emelte ki a szerencse fontosságát, hiszen saját vállalkozói életútja során többször szegődött mellé a szerencse.

tovább»

 

Eperlyes Károly Előadása 2013.07.24 .
A Hídember

 

Az akadémia első évesei a harmadik napon a Hídember című filmet nézték meg, majd az utolsó előadáson Eperjes Károlyt a film főszereplőjét, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színészt hallgathatták meg.
Eperjes a hallgatóknak mesélt a film fogadtatásáról és arról, hogyan készült fel a szerepre. A színész fontos filmnek tartja a Hídembert, és örült, amikor Bereményi Géza rendező felkérte. Ugyanakkor elmondta, hogy szerinte sok dologban pontatlanul ábrázolja az alkotás Széchenyi Istvánt, mert úgy látja, torz képet mutat a legnagyobb magyarról.

A szerep kapcsán elmesélte, hogy még a forgatás előtt mélyen beleásta magát Széchenyi életébe, hogy minél hitelesebb legyen az alakítása. Naplója mellett az öngyilkosságáról készült bűnügyi jelentéseket is elolvasta. Pontosan emiatt véli azt, hogy a Hídember is olyan képet fest Széchenyiről, amely azt sugallja, hogy a legnagyobb magyar valójában egy őrült volt. Ez pedig a nemzetre vetítve elég visszás.

 

tovább»

 
 

Aczél Petra Előadása 2013.07.25 .
A kommunikáció egyéni stílusai

 
Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense csütörtök reggel megtartott előadása az új kommunikációs kultúra tárgykörét ismertette a DELTA hallgatóival. Tisztázta a figyelemgazdaság jelentését, ismertette az új közlésmódokat és az ezzel szoros összefüggésben álló új befogadást, és említetést tett az így kialakuló új közösségekről és új veszélyekről.
    „A vezetőnek tudatosan kell tekinteni a kommunikációra” – szögezte le Aczél Petra. Az információs társadalom felfogása arra a gondolatra épült, hogy körülöttünk mindent az információ mozgat: gazdaságot, pénzt, viselkedést, magatartást. Azonban a legkönnyebben kifogyó energiaforrás valójában nem az információ, hanem az emberi figyelem. Mindent az emberi figyelem fókuszálása mozgat, ma már az ember nem tíz-tizenöt percig, csupán öt percig képes koncentráltan figyelni. „Képzeljetek el egy világot, ahol minden információt öt percesre terveznek” – mondta az előadó. Egy ma már tapasztalható jelenség, a multitasking fogalmát értelmezte, ami egy adott időben végzett többszörös feladatvégzést jelöl. információs környezet, csökkenti a szociális érzékenységet” – hangsúlyozta Aczél Petra.
   

tovább»
 

Farkas Zoltán Előadása 2013.07.25 .
Területfejlesztés és  egyéni motiváció összefüggései

 

Csütörtökön délután hangzott el Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat elnökének előadása Területfejlesztés és egyéni motiváció összefüggései címmel. A felszólalásban Farkas Zoltán ismertette az önkormányzati átalakításokat és összegezte a sikeres működés és vezetés feltételeit.
    A szervezeti átalakításnál a legfontosabb szempont az volt, hogy a változások ellenére megmaradjon az eredeti színvonal. Fontos a hit, az embernek tudnia kell hova akar eljutni és mit akar elérni. Farkas Zoltánnak és minden sikeresen működő vállalkozásnak is szüksége van egy fiatal, dinamikus, ambiciózus emberekből álló csapatra, akik innovatív feladatmegoldásukkal hatékonyan járulnak hozzá a szervezeti mechanizmusok működéséhez. A vezetőnek tudni kell, hogyan rendezze össze a különböző adottságokkal rendelkező dolgozókat. Farkas Zoltán kihívásként aposztrofálta azt az egy év kemény utat, amikor azzal szembesült, hogyan képes fenntartani dolgozóiban a munkához szükséges folyamatos motivációt.  

 tovább»

 

H.Kovács Judit Előadása 2013.07.25 .
Hatékony életvezetés

 

H. Kovács Judit, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője tartott Hatékony életvezetés címmel előadását csütörtök délután, ami a „mit motivál téged?” kérdésre kereste a választ.
    Az előadó a vállalkozói ismereteket az életre próbálta kivetíteni, előadása során a mértéktartás, a számvetés és a tervezés során szükséges ismereteket összegezte. „Meg kell ismernünk életünk rendeltetését és összhangba kell kerülni önmagunkkal” – hangsúlyozta. Minden fejben dől el, az ember sok mindenre képes, de még akkor is meg tudja hozni a helyes döntést, ha az élethelyzet vagy probléma túlmutat képességein. Mint mondta, nincs egyetlen működő életvezetési recept, amit minden helyzetre alkalmazni lehet, minden adott szituációt ki kell értékelni és a tapasztalatok mentén kell folytatni.
    „Milyen stratégia vezet a személyi sikerhez?” – kérdezte. Először a célt és a pontos irányt kell definiálni, mert ha ez nem történik meg, nem tudjuk, merre induljunk.

tovább»

 

Kocziszky György Előadása 2013.07.26 .
 Pénz és az Igazság

 

A DELTA első évfolyamának záró napján Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja az MNB Monetáris Tanács tajga szólalt fel Pénz és Igazság címmel.
A pénz és tisztesség nem szinonimája egymásnak, az elmúlt két évtizedben igen távol álltak egymástól – kezdte az előadó. „A pénznek nincsen szaga” – azaz teljesen mindegy, csak pénzhez juthassak. „Pénzzel nem lehet mindent mérni, nem lehet mindent megvásárolni” – fogalmazott. Ezzel a két idézettel vezette be az előadás gondolatait és szakmai ismereteit. „Ha gazdag vagyok akár tisztességes is lehetek. Ez nem igaz” – szögezte le.
A pénz funkciójával kapcsolatban azt mondta, hogy a pénz torzult, ennek pedig számos negatív következménye van, ami a személyiségjegyekben és a gazdasági életben is megjelenik.  Egy közgazdász számára ma öt funkciója van a pénznek, ami egy történelmi folyamat eredményeképp alakult ki: értéket mér, csereeszköz, felhalmozási, spekulációs és hatalmi eszköz.

 

 tovább»

 

Csókay András Előadása 2013.07.26 .
Kreativitás és intuíció

 

A DELTA Akadémia utolsó napjának egyik előadója, Csókay András, agysebész előadásában a kreativitás és intuíció kapcsolatáról beszélt.
Szavait saját emlékekkel kezdte, mert vallja, hogy a személyes élmény segíti igazán a száraz tudomány megértését. Az előadás vezérfonala a fiatalok kreatív energiájának hasznos felhasználására épült. A különböző csínytevések elkövetését ma már rossz energiafelhasználásnak tekinti. Az évek során szerzett bölcsességével beszélt a diákoknak arról, milyen fontos, hogy a bennük dolgozó hajtóerőt jó irányban használják. „A te találékonyságoddal nagyon sokszor válaszút elé érkezel, és ha nincs egy pontos igazodási pontod, akkor könnyen dönthetsz rossz irányba, amit csak később ismersz fel. De az elveszett idő az elveszett idő!” – mondta. Véleménye szerint az igazodási pont megtalálásában a felnőtteknek kellene utat mutatniuk a fiataloknak.

tovább»

 

Antal Zsolt Előadása 2013.07.26 .
A kreatív személyiség

 

A Dél-Alföldi Talentum Akadémia első évfolyamos előadássorozatát Antal Zsolt programvezető, egyetemi oktató előadása zárta péntek délután. A tájékoztatási rendszerek tárgyalása mellett az előadó kitért többek között az objektív tájékoztatást torzító tényezőkre, és a média egyéni, illetve társadalmi szinten jelentkező hatásaira.
    „A média fölötti uralom, az nem más, mint a szavak és jelentések fölötti uralom. Így, mint hatalmi eszköz veszélyesebb, mint a pénz” – kezdte előadását Antal Zsolt. A hírérték magyarázatával folytatta, amire napilapokból szemezgetett példákat. A média felosztása az alábbi területekből áll: közmédia, kereskedelmi, bulvár, párt és közösségi média. Az előadó a DELTA program megjelenésének lehetőségeivel mutatta, hogy a DELTA, mint hír, melyik médiaplatformra illeszthető. Míg a közmédiában és a közösségi médiában jelen van, addig a kereskedelmi, bulvár és párt médiában nem jelentethető meg közérdeket szolgáló témája miatt.

tovább»

 

 

 

Dél-Alföldi Talentum Akadémia © 2011 - Minden jog fenntartva!

Dél-Alföldi Talentum Akadémia

info@deltaakademia.hu
+36 70 6064058+36 70 6064058