Belépek Elfelejtettem a jelszavam

 


Együttműködő partnerek:

 

 

BékésDrén Kft. 

 


Békés Megyei Önkormányzat

 

Szeged-Csanádi Egyházmegye

PI

A Predictive Index Rendszer


A Predictive Index Rendszer alapjait Arnold S. Daniels amerikai statisztikában is jártas pszichológus fektette le a 20. század közepe táján, s a rendszer azóta folyamatosan fejlődött

A Predictive Index (PI) bizonyított viselkedéstudományi alkalmazások talaján állva rámutat azokra az emberi jellemvonásokra, amelyek egy vizsgált személyt megérthetővé és cselekedeteit kiszámíthatóvá teszi. A PI felismerhetővé teszi az emberek belső hajtóerejét és viselkedését abból szempontból, hogyan képes az adott személy egy pozícióban teljesíteni. A Predictive Index egy humán management módszer, amely lehetővé teszi az objektív, individuum szintű. vezetést. A PI-t mára sok ezer szervezet használja belső folyamatinak optimalizálására.

A PI validált és objektív információt szolgáltat döntéshozók számára, hogy segítse őket rátermett emberekből álló, motivált és eredményes szervezet kialakításában. A PI segítségével a menedzserek sokkal világosabban megérthetik az emberek motivációs hajtóerejét. Ezzel az információval kezükben a vezetők jobban értik, hogy egy személy milyen válaszokat ad és hogyan teljesít egy pozíció követelményrendszerében, eredményesebben helyezhetnek el egy személyt, és jobban tudják őt a rábízott területen támogatni és fejleszteni.

Mára kulcskérdéssé vált a vezetői utánpótlás és a vezetői fejlesztés kérdése. A Predictive Index segítségével nagyon pontosan értelmezhető, hogy az egyes vezetői szintek milyen személyes jellemvonásokat, hajtóerőket igényelnek.

A Predictive Index alkalmazási területei:

 • Csapatépítés/csapatmunka – Egy sikeres szervezet erősen függ működő teamektől, de nagy kihívás, hogy az embereket teambe illeszkedő tagként alkalmazzuk. A PI segít olyan teamek összeállításában/bővítésében, amelyben biztosítható az egyensúly, a harmónia, a                          már működő teameknél pedig abban, hogy felmérjük, minden team-tagnak megvan-e a képessége a szinergikus, eredményes csoportmunkához.
 • Munkakör meghatározás – Egy adott munkakör esetében szakmai, tapasztalati és egyéb konkrétan meghatározott előírás mellett a PI segítségével az is meghatározható, hogy milyen viselkedés vezet igazi eredményességre, így a megfelelő személy kiválasztása a pozíció oldaláról is objektivizálható. A több mint 400  validálási tanulmányunk a bizonyíték erre.
 • Vezetés és motiválás – A mai üzleti környezetben a vezetőknek ki kell tudni fejezni egy világos jövőképet, és tudni kell inspirálni másokat, hogy azt kövessék is. A Predictive Index segít a vezetők képzésében, kommunikációjuk javításában, vezetési és motivációs stílusuk fejlesztésében. 
 • Munkaerő felvétel/Jelöltek vonzása – Amikor sikerül megtalálnia az Ön számára megfelelő jelöltet, akkor a Predictive Index segíti Önt abban, hogy megfelelő kommunikációval megfelelő pozícionálást tudjon végrehajtani – amivel a jelölt Önt választja és nem a versenytársát.
 • Előléptetés/utánpótlás tervezés – A Predictive Index segítségével felismerheti, kinek hol van a vezetői „határa”, azaz olyan embert nem helyez pozícióba, amely már meghaladja annak képességeit.  A Predictive Index segít a hosszú távú karriertervezésben, ki meddig bírja ki a pozícióját, kit mikor érdemes más pozícióba rotálni. Az utánpótlás tervezés/graduate programok során jó előre láthatja, hogy ki képezhető egy bizonyos, akár felsővezetői pozícióra, ki nem.
 • Kommunikáció fejlesztése – A Predictive Index segítségével előre láthatja, hol vannak potenciális konfliktusforrások szervezetében, és még idejekorán elháríthatja a jövendő károkat.
 • A húzóemberek megtartása – A PI segítségével meghatározható, kik nyújtanak csúcsteljesítményt egy pozícióban, kiket kell megtartani a vállalatnak, mert egy csere ugyan látszat költségcsökkenést eredményez, de a hatékonyság csökkenése miatt annak többszöröse veszhet el.
 • Coaching – A PI képes megmutatni a coaching lehetőségének határait, így annak kiindulási és befejezési szintjét, meghatározva a változás konkrét irányát, idő- és energiaszükségletét.
 • Teljesítmény management – A munkakör meghatározás során kapott információk korrelációba hozhatók egy pozíciót betöltő személy valós teljesítményével, azaz meghatározhatóak azok a befolyásoló tényezők, amelyek arra hatással vannak. Ennek segítségével megtervezhetjük akciótervünket a pozíció teljesítményének fokozására.
 • Konfliktuskezelés – Két, egymással konfliktusban álló személy esetében meghatározható, hogy mi is a konfliktus valódi oka, így az tudatosan enyhíthető.

A Predictive Index stratégia felhasználása a döntéshozók számára ad felbecsülhetetlen segítséget, túl a mindennapi problémamegoldáson:

 • Stratégiai tervezés – Merre halad a vállalat? Hogy kerül oda? Ki a változás motorja? A PI meg tudja mutatni, hogy illeszkedik az egyén képessége a vállalat jövőbeni igényeihez. Előre lehet tervezni azokat a lépéseket, amelyeket elvezetnek a megújult szervezetig.
 • Innováció – Minden vállalatnak szüksége van innovatív emberekre, akik változásokat indukálnak. Egy szervezeten belül az innovációt megfelelő keretbe illeszteni stratégiai feladat.
 • A vezetés fejlesztése – Különböző érettségi fázisban más-más stílusú vezetés szükséges. Egy nagyobb, összetett vállalat különböző egységei lehetnek egymástól igencsak eltérő érettségi fázisban. A folyamat megértése, kezelése stratégia szemléletet igényel.
 • Változás management – Különböző emberek igencsak eltérően fogadják a változást, amely miatt egy reorganizáció, átszervezés könnyen ellenkező hatásúvá válhat. Egy tudatos változási folyamat során a Predictive Index objektívvá teszi a veszélyforrásokat és mindazokat a buktatókat, amelyek a folyamat útjában állnak. Így a változás management hatékonyabbá, dimenzionálhatóbbá tehető. A vezetők megértik, és kezelni tudják azokat a humán ellenerőket, amelyek a változás ellen hatnak.

 

A Predictive Indexről címszavakban:

 • Speciálisan szervezeti célra kifejlesztve, az üzleti életet jól ismerők által.
 • 1955 óta van használatban, annak összes és kiforrott tapasztalatával együtt.
 • A legmagasabb szintű tudományos ismereteken alapszik. A mintegy 400 validálási tanulmányunk matematikailag bizonyítja a PI felhasználhatóságát egy munkakör  

 • Jól megalapozott pszichológiai háttér, olyan úttörő pszichológusok munkássága nyomán, mint Thurstone, Cattel és Skinner
 • Teljes EEOC megfelelőség, azaz se nem, se faj, se életkor és semmilyen más szempontból nem végez a rendszer megkülönböztetést.
 • Széleskörűen használható eredménnyel – különböző munkakörök, szervezeti szintek és iparágak esetén is.
 • Nemzetközi, 64 nyelven érhető el.
 • Valódi menedzsment eszköz, amely pozitív hatást tud gyakorolni az egész vállalkozás menetére, azaz nem kizárólag csak a HR munka során használható.
 • Az online Internetes forma, az accessPI lehetőséget nyújt az eredmények biztonságos megosztására, akár nemzetközileg is.
 • A Predictive Index többfajta felhasználási területe is fontos stratégiai prioritást élvez, mint pl. a kiválasztás, tréning, vezetői coaching. Partnereink különleges PI alapú tréningeket vehetnek igénybe (Predictive Vezetői Sorozat).
 • A „házi” PI elemzők segítségével a szervezetek önállóan használhatják a rendszert, nem függenek a PI konzultánstól, bár az minden konzultációs támogatást megad – költségmentesen.
Dél-Alföldi Talentum Akadémia © 2011 - Minden jog fenntartva!

Dél-Alföldi Talentum Akadémia

info@deltaakademia.hu
+36 70 6064058+36 70 6064058